Създаването на нови градски яхтени марини ще започне през 2021 г. във Варна и Бургас. Това съобщи Ангел Забуртов, генерален директор на Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура”. Съоръженията ще имат най-съвременното управление, което ще е достъпно с мобилни приложения в Интернет пространството. “По този начин ще разтоварим Пристанище Варна от този вид дейност, защото то има основна функция да оперира с контейнери и насипни товари”, допълни Забуртов. Новото съоръжение във Варна ще бъде изградено на мястото на сегашните пристанищни терминали.

Очаква се освободеното пространство от пристанище Варна да бъде предоставено за нуждите на градската крайбрежна среда. Там ще бъдат построени и специални съоръжения за пристан на яхти. Всичко това стана ясно по време на второто издание на Националния форум „Ветроходство в Черно море”. Той се проведе днес в аулата на Икономическия университет във Варна. Във форума взеха участие ветроходци и собственици на ветроходни яхти от Варна, Бургас, Балчик и Созопол. Бяха привлечени специалисти като гост-лектори от ДП "Пристанищна инфраструктура", Изпълнителна агенция “Морска администрация” и “Пристанище – Варна” ЕАД.

Организаторите на проявата, Ветроходна академия "Кор Кароли”, поставиха като акцент на срещата въпросите, свързани с морската култура сред младите и възможностите на ветроходството като спорт, професия и хоби.

По време на форума стана ясно, че предстои създаването на обучаващ център за морска култура в пространството на Магазия №7, разположена на територията на Пристанище Варна. То е на площ от близо 2 дка и там предстои да бъде създадено интерактивно пространство. В него младите хора ще могат да се запознаят с българската морска история и археология.

Ангел Забуртов уточни, че текат интензивни разговори с Военноисторическия музей и Археологическия музей във Варна за създаване на постоянна експозиция, Тя ще визуализира с холограмни изображения редица артефакти, намерени в района, както и от дъното на Черно море. В това пространство ще се възроди традицията на българския корабомоделизъм. Тук ще бъде разложена специална експозиция от историята на българските пристанища и на Параходство БМФ. За тази цел вече е привлечена младата архитектка Ива Грекова. Тя се е заела с архитектурните предизвикателства, свързани с цялостното обновление на пристанищната Магазия №7.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.