Видеореализацията на „Сън“ е в типичния за Нина Николина арт стил. Част от снимките са реализирани в Национална академия по изкуствата, сред изящни картините и скулптури.

https://www.youtube.com/watch?v=Vs5G5u23JGQ

В „Сън“-я на Николина, със силно актьорско присъствие нахлуха студенти от НАТФИЗ и танцьори от „Танци на високи токчета“. Видеото е със специалното участие на Галина Манова – Сатен.

Режисьор, оператор и сценарист е Александър Моллов.

Музиката и аранжиментът са на Явор Русинов, работил с имена от световната сцена. Текстът е на Нина Николина. В песента, прецизно и с вкус са включени мотиви от българска народна песен. Сингълът има версия и на английски език.

„Сън“ е с подкрепата на Министерство на културата.

Юни месец стартира отложеното национално турне „Класика & Традиция“ с Държавна опера Русе. Турнето ще премине през градовете - 16.06 Казанлък, 23.06 Бургас,30.08 Добрич, 31.08 Балчик, 2.09 Шумен.

Предстоят и концертите на Нина Николина и „Магическите гласове на България“ на нетрадиционни места – пещерата „Леденика“, Белоградчишките скали и в Родопската теснолинейка с маршрут Септември - Добринище.

 

Нина Николина „Сън“

Музика и аранжимент – Явор Русинов

Текст – Нина Николина

Режисьор и оператор – Александър Моллов

Продуцент – Николина Попова/Нина Николина

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.