Първият министър на Шотландия Никола Стърджън обяви планове за проектозакон за нов референдум за независимост на Шотландия. Обявявайки програмата на нейното правителство в парламента в Единбург, Стърджън каза, че законопроектът ще формулира ясно въпроса, на който хората ще бъдат помолени да отговарят в запитването.

Никола Стърджън заяви пред шотландските депутати, че на следващите избори за парламент догодина ще изложи аргументите Шотландия да стане независима държава и ще настоява да получи одобрение на правото на Шотландия сама да избира бъдещето си.

Стържън допълни, че справянето с Covid-19 е най-важната и неотложна задача в момента и ще продължава да бъде в близко бъдеще, но правителството ще използва всеки подходящ момент за преосмисляне на другите наложителни въпроси.

Тя заяви още, че решението на британското правителство да не иска удължаване на преходния период за Брекзит, въпреки икономическите проблеми с коронавируса, ще нанесе щети на шотландския бизнес, които щети могат да бъдат избегнати.

"Това е акт на самосаботаж, който ние просто не разбираме, но на който трябва да отговорим", изтъкна първият министър на Шотландия.

Брекзит и начинът, по който той се прилага, са в абсолютна подкрепа на мотивите ни Шотландия да стане независима държава, заключи Стърджън, цитирана от БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.