През 2023 година Летище Бургас е обслужило повече пътници от Летище Варна. Подобни са данните за последните седемнадесет години, а прогнозата за 2024 година е, че в Бургас отново ще бъдат обслужени по-голямата част от пътниците, пътуващи до Българското Черноморие. Това се посочва в официална позиция на дружеството концесионер на бургаското летище - "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт", която идва в отговор на искането на редица неправителствени организации от сектор "Туризъм" и крайморски общини за прекратяване на концесионния договор за стопанисване на аерогарата, съобщи БТА.

В позицията се посочва още, че никога не е имало опит за прехвърляне на трафика от Бургас към Варна, а спекулациите за лимитирането на Летище Бургас само до карго трафик са абсолютно неоснователни и вредни за развитието на българския туризъм.

Дружеството ще обновява инфраструктурата на Летище Бургас като модерно и привлекателно летище за авиокомпании и пътници, отговарящо на всички изисквания за безопасност и сигурност, тъй като това е приоритет №1 за компанията. Развитието на Летище Бургас в съответствие с международните правила е задължително условие и се извършва в тясно сътрудничество с Министерството на транспорта и съобщенията от началото на концесията през 2006 г., въз основа на нашия концесионен договор, посочиха от българското подразделение на "Фрапорт".

От там уточняват, че от началото на концесията през 2006 година в проекти на Летище Бургас са инвестирани над 110 млн. евро, а за периода от 2022 до 2026 година дружеството се е ангажирало да инвестира над 50 млн. евро в развитието и обновяването на летището.

"Основен и планиран от съображения за безопасност проект е пълната рехабилитация на пистата. Не е взето окончателно решение по този проект и съгласуването с държавните органи не е преминало. В тази връзка "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД още веднъж уверява всички заинтересовани страни, че всяко преустановяване на полетите на Летище Бургас поради ремонтни дейности ще бъде планирано изключително внимателно и потвърждава ангажимента си, че временното затваряне на летището за полети ще бъде за възможно най-кратък срок и няма да бъде през активен летен сезон", се посочва в съобщението, изпратено до медиите.

"Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД подчертава, че единствено авиокомпаниите решават дали да разкриват или закриват нови маршрути или да увеличават или намаляват трафика по обем или в целогодишни линии. Авиокомпаниите вземат решението си да използват Летище Бургас единствено на базата на търговски съображения.

Концесионерът подкрепя заинтересованите страни в усилията им за развитие на туризма по Българското Черноморие и остава отворен за всяко бъдещо сътрудничество в тази посока. Това включва развитието на зимния трафик на Летище Бургас, който исторически никога не е бил интензивен като най-дълго обслужваните маршрути са съществуващият и в момента Лондон Лутън – Бургас (16 последователни години) и спреният към този момент Москва – Бургас (11 години) заради санкциите срещу Руската Федерация, се посочва още в позицията.

БТА припомня, че кметове от Югоизточна България настояха за преразглеждане на концесионния договор за Летище Бургас и включването на клаузи в него, които да задължават фирмата концесионер да осигури целогодишни полети на бургаското летище. Темата е била обсъдена по време на заседание на Националното сдружение на общините в България, което се проведе на 27 февруари, стана известно от пост на кмета на Бургас Димитър Николов във "Фейсбук". В същия ден Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) обяви, че държавата трябва да вземе обратно контрола върху Летище Бургас и въпреки концесионния договор да настоява то да оперира целогодишно, а не полетите от него да се пренасочват към Варна. Съюзът на собствениците в Слънчев бряг също изрази несъгласие с провежданата политика на концесионера на Летище Бургас. Първото искане за прекратяване на концесионния договор бе направени преди повече от година от кмета на Община Поморие Иван Алексиев. До момента искането е подкрепено от множество неправителствени организации, които работят в сферата на туризма.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.