Нигерийският гражданин Аледжолово А.О. е бил задържан под стража с определение на Варненския окръжен съд по искане на Окръжната прокуратура. 43-годишният мъж е издирван с червена бюлетина на Интерпол и с Европейска заповед за арест, издадена от съда в Лимасол, Република Кипър, във връзка с извършени от него три престъпления – влизане с взлом, кражба и незаконно притежание на имущество.

Тези престъпления са наказуеми и по българското законодателство. В Република Кипър се наказват с лишаване от свобода по 7 години за първите две деяния и с 6 години затвор за третото.

43-годишният нигериец влязъл в България на 14 септември тази година през ГКПП на летище Варна. При проверка на летището българските власти установили, че мъжът е обявен за международно издирване в изпълнение на ЕЗА. Първоначално той бил задържан за срок до 72 часа с постановление на Окръжната прокуратура във Варна до произнасянето на съда.

Определението на Варненския окръжен съд, с което е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“ на издирвания гражданин на Нигерия, подлежи на обжалване пред Апелативния съд.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.