Служители на ОД МВР – Варна съобщиха, че работят по установяването извършител на грабеж на около 300 лв. Те били откраднати от игрална зала в гр. Девня. Според полицаите, деянието е извършено на 13.08.2020 г., около 03,15 ч.

Органите на реда били уведомени, че в игрална зала в гр. Девня е влязло маскирано лице, носещо бутафорен автомат. То заплашило крупието в залата, извършило грабеж на около 300 лв. и се оттеглило в неизвестна посока. За случая е уведомен дежурен прокурор при ТО Девня при ВРП. Води се досъдебно производство.

От полицията съобщиха още, че, в същия ден, но около 18,45 ч., в с. Дъбравино, общ. Аврен е извършена полицейска проверка на л.а. Фолксваген Голф“, управляван от 25-годишен водач. При проверката се установило, че водачът е неправоспособен, а автомобилът не е регистриран по надлежния ред,. По случая е образувана преписка.

През последното денонощие, допълват органите на реда, са са гасени 4 пожара в сухи треви и отпадъци, при които няма нанесени материални щети.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.