На 2 септември търговски и транспортни фирми от България се готвят да блокират граничния пункт „Кулата“ с настояване другият пункт - „Илинден-Ексохи“, да бъде отворен за товарни превози.

След два предупредителни протеста представителите на бизнеса, които близо два месеца търпят сериозни загуби от напълно затворения от гръцките власти пункт „Илинден- Ексохи“, потвърдиха готовността си за 10-часова блокада на „Кулата „:

“Минаваме към блокиране на ГКПП "Кулата-Промахон". Обявили сме дата 2-ри септември от 12.00 до 22.00 часа с настояване да бъде отворен пункта "Илинден-Ексохи".

Кръстьо Веселинков- един от организаторите на протеста обясни, че имат подкрепата на:

"И от Съюза за международни превози, и от Сдружението на транспортните работници. Подкрепят ни. Тези километрични опашки, които се създават на ГКПП "Кулата" са убийствени за всички. Не знам изобщо Европа как търпи това".

Радикализирането на протеста, чиито мотиви и искания са икономически и социални, е провокирано от неколкократното удължаване на срока на ограниченията, въведени от южната ни съседка. Вчера стана ясно, че Гърция остава в сила всички забрани заради коронавируса до 10 септември, съобщи БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.