Във Варна заради преустановения учебен процес на студентите изнесените екипи на Кръвния център в в университетите не могат да осигурят кръводарители.

Разчита се само на донори, които посещават на място Центъра по трансфузионна хематология. Те обаче не са много, а нуждата от кръв за болниците във Варна е голяма, съобщава БНТ.

Кръвният център във Варна разполага с три екипа - два стационарни и един мобилен. От няколко месеца обаче се разчита единствено на кръводарителите, които идват в центъра. Спадът на дарители е между 10 и 15%.

Семействата и представителите на бизнеса могат да получават информация или консултации за възможностите за държавна подкрепа за създаване, запазване на заетост и за социално подпомагане на безплатния телефон 0800 88 001 на социалното министерство.

От началото на пандемията до момента проведените от колцентъра на социалното министерство консултации са над 33 000. Най-често задаваните въпроси са свързани с възможностите за подпомагане на граждани, условията за ползване на финансиране по мярката 60/40, предоставянето на социални помощи и др., съобщава Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.