На днешния 15 юли отбелязваме 133 години от рождението на един от най-прочутите варненски скулптори - Кирил Шиваров, допринесъл много за създаването на уникалния облик на морската столица и обогатяване на културното наследство на България, припомня “Moreto.net”.

Роден е през далечната 1887 г. във Варна. В периода 1920-1923 г. учи в пражкото Художествено училище за приложни изкуства и специализира в Художествената академия във Виена при проф. Едмунд Хелмер. През май 1917 г. Шиваров става първият български автор, който открива самостоятелна скулптурна изложба в България.

През 1919 г. ръководи курс по декоративна скулптура във Варна, а година по-късно в бюфета на Морската градина се провежда втората му самостоятелна изложба. През 1923 г. Шиваров е избран в ръководството на Дружеството на художниците в града. Пет години по-късно варненецът се установява в София, където и умира на 26 март 1938 г.

Сред най-известните му творби във Варна са скулптурите, украсяващи Икономическия университет, Фонтанът на сирените в Морската градина (1928), скулптурите върху сградата на Софийска банка на ул. "Преслав", Паметникът на граничаря в Морска градина, украсата на Варненски аквариум, бившите хотели "Морско око" и "Ню Йорк", паметникът на Аспарух на Аспаруховия вал, паметникът на Отец Паисий в Алеята на Възраждането в Морската градина.

Творчеството на Кирил Шиваров е известно не само във Варна. То е оставило следи в цяла България, като едни от най-значимите са лъвските глави на паметника на Шипка, фигурите на Евлоги и Христо Георгиев пред главния вход на СУ "Св. Кл. Охридски", украсата на Народния театър "Иван Вазов", Столичната библиотека на пл. "Славейков", Съдебната палата, Българската народна банка, Търговската гимназия и много други.

На 29 декември 2015 г. във Варна е открит паметник на скулптора в градинката до Търговската гимназия.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.