Полупотопяeм морски тежковоз бе натоварен в друг кораб на вода във Варненския залив. Гледката предизвика любопитството на много варненци, които споделиха снимките си в социалните мрежи.

Както "Радио Варна” съобщи, много от наблюдаващите снимаха и публикуваха в различни групи зрелищната операция. Изключително сложните действия по-рано бяха симулирани в тренажорните комплекси на Техническия университет - Варна. Така днес от кей на "Булярд" бе изведен построеният там кораб и поставен върху кораба-док "Eagle". В операцията участва международен екип, влекачи на "Портови флот" и Параходство БМФ. Уникалната операция бе изцяло заснета с дрон за последващи анализи в ТУ-Варна.

Снимка: Румен Сарандев, Радио Варна

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.