Много адвокати претърпяха сериозни финансови загуби и те трябва да бъдат подпомогнати от държавата. Това каза в обзорното предаване на Радио Варна „Позиция” адвокат Настя Костадинова. Тя напомни, че в редица държави адвокатите са били подпомогнати като компенсация за времето, в което не са явявали по дела.

"В тези държави адвокатурата беше включена в графа "Икономически мерки". Това тук не се случи".

Според юристът, е било много важно да не се въвежда съдебна ваканция от 15 ноември, защото:

"Голяма част от адвокатите у нас са избрали да работят само като процесуални представители в съдебните процеси и нямат приходи от договори с фирми, общини или от европроекти. Това са може би около 60 процента от колегите. Те претърпяха и биха претърпели сериозни загуби."

Настя Костадинова коментира още, че от години адвокатската гилдия е обругавана и че:

"Адвокатурата беше вкарана в един ъгъл. Беше обругавана - понякога пряко, понякога интелигентно. В обществото се създаде мнението, че ние сме някакви хищници, които мислят само как да вземат едни пари от хората. За съжаление, имам усещането, че обществото не е на наша страна".

 

По повод електронното правосъдие, Настя Костадинова коментира, че според нея, цялостното обсебване на съдебния процес от електронно правораздаване е опасно, защото така ще изчезне живия контакт, допълни тя пред Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.