Напрежение възникна между протестиращи и органите на реда, по време на проста в столицата. Протестиращите започнаха да замерят полицаите с яйца, ябълки и копия на банкноти от 500 евро.

Участниците в демонстрацията клатят полицейските автомобили, в опити да ги преобърнат. Някои се качват върху тях. Входът на бившия Партиен дом е обграден от плътен кордон. Протестиращите заявяват, че ще направят всичко възможно да го пробият.

Служителите са вдигнали щитовете си високо, за да се предпазят от хвърлените предмети, включително и бутилки.

Има един задържан, успял да премине през полицейския кордон. Напрежението расте, протестиращите продължават да се опитват да пробият полицейската блокада.

В 9 часа се очаква да започне новата сесия на Парламента. Президентът Румен Радев ще направи обръщение към народа и депутатите, съобщи БНР.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.