Нападение с нож във френския град Ница, по всяка вероятност терористично нападение.

Двама души са убити и няколко са ранени. Нападателят е заловен от полицията.

Нападението е станало в района на църквата "Нотр Дам" в центъра на средиземноморския град.

Вътрешният министър на Франция Жералд Дарманен свика кризисна среща в министерството.

Атаката става на фона на антифренски протести в мюсюлмански страни, след като Париж защити правото си да показва карикатури на пророка Мохамед, съобщава БНТ.

Снимка: "Daily Mail Online"

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.