Десет милиарда лева са отписани и несъбираеми вземания от Националната агенция за приходите за периода от 2017 до 2020 година, обяви служебният министър на финансите Асен Василев.

Други 9,9 милиарда лева са трудно събираеми, но приходната агенция ще направи всичко възможно да възстанови поне част от тях в хазната, допълни Василев.

„Нашата основна задача в следващите два месеца е да подобрим работата на приходните агенции, така че да им повече средства в бюджета. И доколкото е възможно без законодателна власт, да сменим практиките, процедурите и начините по които приходните агенции работят с фирмите“, каза министърът.

Следващата седмица ще бъдат обявени мерките за подкрепа на бизнеса, обяви Василев.

По думите му приходната и разходната част на бюджета засега вървят по план, но ресурсът за вътрешно преструктуриране на разходите вече е почти изчерпан.

От Националната агенция за приходите ще се фокусират върху събирането на вземания, които към март са на стойност 9,9 милиарда лева. Другите 10 милиарда лева от предходните три години вече са несъбираеми заради изтекла давност, обяви Василев.

14 дружества имат отписани вземания на индивидуална стойност над 50 милиона лева, но щетата за хазната е милиард и половина лева, става ясно от данните публикувани от НАП.

Каква е възможността дължимите към март 9,9 милиарда лева да бъдат възстановени в хазната.

„Не мога да ви кажа какво очаквам, зависи от това какво имат“, каза директорът на НАП Румен Спецов.

Най-големият длъжник е кърджалийска фирма с над 161 милиона, като списъкът с всички вече е виден на сайта на приходната агенция.

Оттам установяват и сериозна концентрация на ресурсите на компаниите, които ползват публични средства, но тепърва се прави анализ.

При агенция „Митници“ – има изоставане на събираемостта на акциз, потвърди директорът Павел Тонев.

„По отношение на горивата – минус 18,4 милиона, алкохол и алкохолни напитки и бира – минус 2,2 милиона, тютюневи изделия – 52,2. На другите стоки, включени в групата на акцизите – електроенергия, въглища, и там имаме изоставане. Общият размер на изоставането в акцизите е 67,4 милиона лева“, каза той.

От догодина доходите на всички митнически служители ще бъдат проверявани, а който не е съгласен с това, може да напусне администрацията, коментира Тонев.

При така активизираната събираемост, ще се стигне ли до нов дълг?

„Не би следвало да се наложи в юни, юли“, заяви министър Асен Василев, цитиран от БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.