Супермоделът от 90-те години на миналия век Наоми Кембъл стана майка. Новината обяви самата тя в профила си в Instagram, като публикува снимка, на която държи бебешки крачета в ръката си.

„Една красива малка благословия ме избра да бъда нейна майка. За мен е чест да имам тази нежна душа в живота си. Няма думи, които могат да опишат доживотната връзка, която сега споделям с теб, ангелче. Няма по-велика любов“, написа Наоми Кембъл към снимката, разказва "Dariknews.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.