Трите момичета, които бяха обявени за национално издирване преди няколко дни, са открити днес около 17:30 часа, съобщиха от пресслужбата на МВР във Варна, цитирана от „24 часа”.

При мащабното издирване, довело до щастлив край се оказало, че девойките през цялото време са били при техен познат в къща във варненския квартал "Владислав Варненчик".

Две от тях служителите на реда открили на кръстовище до голям търговски център в града. След проведени беседи, избягалите признали, че третото момиче се намира в къщата.

Както "24 часа" вече писа, майката на една от тях е подала сигнал в полицията.

Момичетата за момента ще бъдат настанени в дома за временно настаняване на непълнолетни към ОДМВР-Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.