Scalefocus откри във Варна ново офисно пространство за четвъртия си офис в България, съобщиха от компанията.

През 2018 година във Варна беше открит самият развоен център, който компанията отвори у нас след офисите си в София, Пловдив и Бургас. Проектът по създаването на новия офис продължи около година, през което време пространството беше обогатено с най-модерното оборудване, 2 co-working пространства и възможности за така наречените stand-up работни станции, голяма зона за почивка и разпускане с различни опции за забавление и 4 зони за съвместна работа, провеждане на срещи и колаборации.

Стратегическото позициониране на компанията в морскaта ни столица продължава да бъде насочено към развитието на града, като в същото време подпомага бизнеса и засилва възможностите за силната IT общност там.

Scalefocus подписа Меморандум за сътрудничество и партньорство за реализиране на потенциала на Варна като Град на Знанието в инициатива организирана от община Варна. Компанията залага на ускорена дигитална трансформация, чрез която от традиционна фирма в сферата на софтуерните услуги преминава към модел, предлагащ на клиентите си директни решения, съобщи "Moreto.net".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.