За шеста поредна година "Най-дългата вечеря на плажа" ще събере хиляди варненци под мотото "Заедност". С богата музикално - артистична програма, събитието продължава по традиция и ще се състои на същата дата и на същото място - 5 септември, от 18:30 ч. на плажа в Аспарухово.

Носете си постелка за сядане, нещо за хапване и пийване, и най-вече доброто си настроение за забавления и много изненади.

Тази година специални гости на събитието са Deep Zone Project.

За поредна година "Най–дългата вечеря на плажа" се организира от сдружение "Живей активно" и приятели, със съдействието на община Варна, съобщи "Днес+".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.