Военнослужещи и цивилните служители от състава на флотилия бойни и спомагателни кораби и Военноморска база – Варна тържествено отбелязаха 143 години от създаването на Военноморските сили на Република България.

Проявата бе по повод празника, която се проведе в Щаба на ВМС в морската столица. Тази година отличилите се бяха наградени от командващия на флота контраадмирал Кирил Михайлов, от името на областния управител Марио Смърков, от кмета на Варна Иван Портних.

В словото си пред военнослужещите контраадмирал Кирил Михайлов благодари на всички, които през годината всеотдайно носеха войнската служба и бяха предани на Република България.

Подчерта, че ВМС се намират в нова обстановка, а във водите на Черно море вече се появиха бойни мини, които застрашават нормалното корабоплаване. Контраадмирал Михайлов подчерта пред всички своята благодарност и към екипите, които през последните седмици успяха да открият и неутрализират няколко морски мини.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.