Четирима военнослужещи от състава на Военноморските сили на Република България бяха отличени с почетен плакет и парична награда от кмета на Варна Иван Портних по повод празника на флота и 141 години от създаването на ВМС.

Отличията бяха връчени на официална церемония днес от заместник-кмета Коста Базитов. Присъстваха министърът на отбраната Красимир Каракачанов, началникът на отбраната вицеадмирал Евтим Евтимов, командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов, военнослужещи и цивилни лица.

Кап. III ранг Силвия Георгиева, главен старшина Румен Вангелов, старши матрос II клас Галин Георгиев и цивилният служител Силвия Тодорова получиха наградите в щаба на флота.

Отличия бяха връчени още от името на министъра, на началника на отбраната и на командира на ВМС, съобщиха от преслужбата на ВМС.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.