Участници от страната мериха сили на фитнес уреди в кампанията "Ваканция без грижи", организирана от Националното сдружение на сираците в България, с подкрепата на дирекция "Спорт" към община Варна. Целта на инициативата е да предложи алтернатива за свободното време на младите хора през лятната ваканция и възможност да създадат нови приятелства.

Първите места в турнира по стрийт фитнес в различните категории грабнаха двамата варненци Михаил Костов (15 г.) и Радослав Радев (18 г.), както и бургазлията Георги Велков (20 г.) Всички участници получиха предметни награди и грамоти за успешно представяне. На събитието присъстваха Слави Михайлов, организатор на спортната проява, Данчо Илиев от дирекция „Спорт“ към Община Варна и директорът на СУ „Св. Климент Охридски“ Петко Петков, домакин на събитието.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.