За целодневен прием са обявени 459 свободни места в детските ясли във Варна. Това показват данните от класирането за 24-ти юли, съобщиха от дирекция „Здравеопазване“ към община Варна. В тази връзка електронната система за прием ще бъде затворена за редакции и регистрации на нови заявления от 22-ри юли до 24-ти юли, включително. На 27.07.2020 г. системата ще бъде отворена за редакции и регистрации.

Класирането ще бъде обявено на в следобедните часове на 24 юли, а срокът за потвърждаване на приетите деца е от 27.07.2020 г. до 14.08.2020 г. включително при спазване на противоепидемичните мерки. Децата ще се приемат по предварително изготвен график от директора на съответната детска ясла, съобразно епидемиологичната обстановка, съобщава “Live.Varna.bg”.

На 18.08.2020 г. ще бъдат обявени незаетите места за следващото класиране, което ще се извърши на 25.08.2020 г. Заради предстоящи ремонтни дейности няма да има прием в предстоящото класиране в детски ясли №5 „Чуден свят“ и №7 „Роза“. Децата, които остават в тях, ще бъдат насочени в други детски заведения, като подробна информация родителите могат да получат от директорите на двете ясли.

Свободните места за юли са са:

ДЯ №1 „Щастливо детство“ – 29 места;

ДЯ №2 “Моряче“ – 30 места;

ДЯ №3 „Зайо Байо“ – 50 места;

ДЯ №4 „Приказен свят“ – 30 места;

ДЯ №6 „Мечо Пух“ – 60 места;

ДЯ №8 „Щурче“ – 25 места;

ДЯ №9 „Детелина“ – 80 места;

ДЯ №11 „Иглика“ – 80 места;

ДЯ №13 „Русалка“ – 40 места;

ДЯ №14 „Звънче“ – 35 места.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.