Велообиколка на Варненското езеро ще се проведе тази неделя (26.07.2020 г). Организатор на събитието е велоклуб „Устрем“ със съдействието на Община Варна. Началото е в 9 ч. от градинката пред Катедралния храм „Успение Богородично“. Очаква се в инициативата да се включат над 300 велосипедисти, съобщава „Live.Varna.net”.

 

Карането ще бъде изключително приятно и спокойно в голямата си част до самия бряг, сред природата. Трасето е с дължина 41 километра - по черни и асфалтови участъци, равен терен. Едночасова почивка ще се направи в Белослав, а преминаването на езерото ще стане с ферибота. Групата ще бъде съпроводена от полиция за преминаване през Аспаруховия мост, обясниха организаторите.

Повече информация за проявата може да откриете на адрес: https://www.facebook.com/events/1143116409395448

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.