VI Турнир по художествена гимнастика "Морски звезди" ще се проведе на в периода 10-11 октомври в „Спортпалас“ във Варна. Организатор на събитието е клубът по художествена гимнастика „Грация“, със съдействието на Община Варна и Министерството на младежта и спорта. Турнирът се провежда в памет на основателката на клуб "Грация" - Меглена Михайлова

Участие ще вземат 11 отбора от страната. Над 300 състезатели ще се състезават в категориите ЕЛИТ, "А" , "Б" кат. индивидуално, ансамбъл и Гимнастрада / масов спорт. Най -малката индивидуална гимнастичка в турнира "Морски звезди" е от Поморие, родена 2015 година. Главен съдия на състезанието ще бъде Рада Вражева - международен съдия Бреве и член на съдийската колегия към БФХГ, съобщи "Live.Varna.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.