40-тата ветроходна регата "Бри"з стартира на 25 септември във водите на Варненското езеро и е репетиция за европейската купа във Варна от 2 до 4 октомври. Очаква се да пристигнат над 100 яхти от Царево, Приморско, Поморие, Несебър, Варна, Бургас, Балчик, София.

Стартът е в 12 часа на 25 септември, петък. Класовете са 8 - Оптимист, Кадет, Лазер 4,7, Лазер Радиал, Лазер Стандарт, 420, 470 и Фин.

3-дневният формат на състезанието предвижда провеждането на 12 гонки, регатата е от календара на БФВ и е валидна за ранглистите в отделните класове. Главен съдия е Тодор Иванов.

Програмата:

25 септември, 8,30 - 10 ч - регистрация и обмен

10,30 ч - техническа конференция

11 ч - официално откриване

12 ч - старт на първа гонка за деня

26 септември:

11 ч - старт на първа гонка за деня

27 септември:

11 ч - старт на първа гонка за деня

16 ч - награждаване и закриване на регатата

Домакин и организатор е спортен клуб Черно море Бриз със съдействието и финансовата подкрепа на община Варна. Следващото ветроходно събитие е европейската купа в клас Лазер във Варна от 2 до 4 октомври, съобщи "Moreto.net".
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.