Над 100 автомобила ще се включат в ретро парад и конкурс за елегантност. Събитието ще се проведе на 5 септември от 11 ч. на входа на Морската градина. Организатори на проявата са Варненският ретро мото клуб, с партньорството на дирекция „Спорт“ към община Варна.

Очаква се в парада да се включат автомобили от 18 градове в страната, както и 10 екипажа от Румъния. Специално за събитието в морската столица ще пристигнат "Форд" - модел "Т" от 1913 г., "Мерцедес" кабрио - лимузина 170flu от 1934 г., "Шевролет" от 1929 г. и други атрактивни возила.

Класовете в конкурсната част са подредени по периоди, преди и след Втората световна война, клас кабриолети, американски автомобили, лимузини, купета и други. В журито ще присъства представител на FIVA, който ще оценява колите по стандартите на международната организация. Награждаването е от 17 ч., а организаторите са подготвили награди и изненади за присъстващите участници и гости, съобщи "Live.Varna.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.