На този ден през 1978 г. умира писателят дисидент Георги Марков в болница в Лондон. Четири дни по-рано, отивайки в централата на BBC, където работи в българската редакция, усеща необичайна жилеща болка в крака.

Спомня си, че обръщайки се назад, вижда мъж, който вдига от земята чадър. Когато пристига на работа, той вижда, че на мястото на убождането има странна пъпка.

Няколко часа по-късно получава силна треска и е приет спешно в болница. Започват три мъчителни дни, в които лекарите не успяват да направят нищо, за да го спасят. На 11 септември Марков издъхва. Дъщеричката му Александра-Райна е едва на 2 годинки.

Неговото убийство предизвиква много широк обществен резонанс по света. Разследването за смъртта му се води както в Обединеното кралство, така и в други страни, но е безрезултатно.

Разкриването на ролята на ДС става възможно след падането на комунистическия режим през 1989 г. Въпреки това не са установени нито поръчителят, нито прекият му извършител, а следственото дело в България е прекратено през 2013 г. поради изтичане на давност, съобщи “standartnews.com”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.