На първо четене парламентът подкрепи предложението на правителството за създаване на Държавна петролна компания. Тя ще може да създава и поддържа складове за горива и да изгражда верига от бензиностанции. При обсъждането на предложението на правителството за законови промени, чрез които да се създаде Държавната петролна компания, имаше широка парламентарна подкрепа. Както съобщи БНР, парламентарната група на БСП обяви, че подкрепа идеята на комисията. Това посочи председателят на икономическата парламентарна комисия Петър Кънев, макар да уточни, че в групата има резерви за крайния резултат с постигане на по-ниски цени за крайните потребители: „Ние до голяма степен ще подкрепим, като още един път повтарям: Песимист съм в част от доклада за дребновата търговия (търговията на дребно) в бензиностанциите и оптимист за данъчните складове. Валери Симеонов, от своя страна добави: “Искам да го поздравя за идеята му част от обемите на данъчните складове да бъдат запазени за определен резерв търговци“. От "Воля” също изразиха подкрепа. Депутатът Боряна Георгиева припомни, че идеята за създаване на Държавна петролна компания е на лидера на „Воля“ Веселин Марешки и подчерта: „Затова ще следим внимателно действията на бъдещото ръководство на компанията. Тя може да бъде успешна само и единствено, ако копира едно към едно проекта на г-н Марешки, за да сме сигурни, че най-големият печеливш от този законопроект ще бъде българският народ“. Независимият депутат от "Атака” Павел Шопов също декларира пълна подкрепа.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.