Частични местни избори се проведоха вчера в редица населени места в страната.

Първоначалната информация след обработването на изборните книжа сочи убедителна победа на ГЕРБ в няколко села.

В с. Соколаре, община Бяла Слатина, област Враца, ГЕРБ печели още на първия тур. Кандидатът инж. Йошка Цветкова победи опонентите си от ДПС (86 гласа) и БСП (8 гласа).

Никаква интрига нямаше в Брестак (Вълчи дол), където само ГЕРБ имаха кандидат. Въпреки предизвестения изход избирателната активност стигна над 50%.

Победа постигна и кандидатът на ГЕРБ в с. Киченица, общ. Разград. В селото ще има балотаж между ГЕРБ (169 гласа) и ДПС (143 гласа). Третият кандидат за кмет от БСП записа слаб резултат и събра едва 21 бюлетини в своя полза.

Съкрушителна загуба социалистите записват и в Бозвелийско - най-голямото село в Провадия. Там техният Живко Панев губи с 83 на 516 от Иван Параскевов от ГЕРБ.

Панев беше лично подкрепен от Корнелия Нинова, която отиде на крака до Провадия преди дни. Управляващите бяха обвинявани и че ще опитат да подменят вота с химикалки с изчезващо мастило. Въпреки това обаче разликата в пъти едва ли би могла да бъде оправдана с изборни манипулации, съобщи "tribune.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.