На 6 юли отбелязваме Международния ден на целувката, обявен от ООН официално за празник. Целувката е един от най-спонтанните и интимни жестове и е популярна в цял свят. Обикновено е придружена от докосване с ръка и е израз на емоционално предразположение, а не рядко – дори подканя към съкровена интимност. Още любопитно за целувката от Ирина Шуликова в “Денят започва” по БНТ.

В различните части на света обаче целувката сигнализира и други намерения. В Европа например се използва и като жест за поздрав. В някои държави хората стандартно се целуват три пъти по бузите, като редуват лява и дясна страна, а в други – по два пъти. Докосването с устни по ръката пък е уважителен начин, по който един мъж с добри обноски обичайно посреща дама.

Положението в арабския свят, разбираемо, е по-различно. Там, например, мъжете се поздравяват малко по-сдържано с докосване на носовете, а целувката между господа и дами на публично място е изобщо забранена.

В ледените територии обикновената целувка може да доведе буквално до вледеняващо залепване, затова всеки е чувал за ескимоската целувка. В арктическия свят хората демонстрират привързаността и обичта си, като притискат нос и устни към бузите или челото един на друг и поемат дълбоко дъх.

В Америка и Канада, подобно на нас, е прието за нормално дамите да се посрещат и изпращат една друга с две целувки по бузите.

Благодарение на докосването с устни можем да демонстрираме десетки емоционални състояния, а всекидневните обичаи, свързани с целувката, също не са по-малко.

Целувка под имела е традиция в англоговорящите страни. Растението е един от разпознаваемите знаци на коледния дух и хората вярват, че то носи любов.

Ако видите двойка да се целува на пейка в университета или в парка, според съвсем ново американско поверие, те най-вероятно ще стигнат до олтара, така че ако намерите своята половинка, знаете какво да направите.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.