Кметът на община Девня Свилен Шитов покани чрез социалните мрежи всички жители и гости на града да отбележат заедно 51-та годишнина от обявяването на Девня за град.

"Тази година ще отбележим празника с подобаващ тридневен маратон, който ще стартира още на 26 август", съобщи кметът и допълни, че по традиция основната част от събитията ще се състои на откритата сцена в Градския парк. Надеждите му са всички този път да се забавляват и празнични емоции да има за всички от сърце, но при строгите изисквания, свързани с коронавирусната епидемична обстановка.

Празничната програмата показва, че на 26 август в концерта ще се включат читалищни колективи, танцови формации, балет и участници в школата по гайда. Със свои изпълнения ще се включи и оркестър "Камчия".

Следващият ден също е богат и наситен на събития и концерти, в които ще се включат и малки, и големи, ще се чуят прекрасните естрадни песни на Кристина Димитрова, а накрая всички ще се насладят на великолепните изпълнения на ансамбъл "Пирин".

В последната вечер ще има и Лятно кино под звездите, с прожекция на новия български филм "Ятаган".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.