"Това е благотворително състезание за всички почитатели на планинското колоездене и горското бягане", съобщават организаторите на проявата велосипеден клуб "Устрем". Тя ще се състои на 11 октомври в околностите на Варна.

Очакват се над 200 участници в шестото издание, което е подкрепено от община Варна.

Стартовете ще бъдат в неделя (11.10) от 9:30 часа от поляната с вишката над Аладжа манастир.
Желаещите, може да се запишат предварително в сайта на събитието с по-ниска такса или на място.

Бягането и колоезденето ще са по трасета с дължина 12, 20 и 45 км в Природен парк "Златни пясъци".
А на поляната ще има още много други забавления: състезателни игри с награди, народни танци, спортни анимации и… кой знае още какво.

1/3 от таксите за участие ще бъдат дарени за благотворителна кауза.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.