Мюсюлманите честват Рамазан Байрам. В Хасково заради пандемията молитвата се провежда на открито на стадион. Тя започна още преди изгрев.

На нея се събират само мъже, докато жените подготвят традиционната трапеза. Празникът се отбелязва в края на свещения месец Рамазан, който е посветен на постенето. През тези 30 дни от изгрев до залез е забранено да се яде и пие.

Тази година заради мерките срещу коронавируса не се очаква да пристигнат много хора от Турция.

Около 650 000 са мюсюлманите у нас. Следващият голям празник е Курбан Байрам, съобщава NOVA TV.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.