Международният валутен фонд (МВФ) не изключва преразглеждане на прогнозата за световната икономика. Това съобщи Би Би Си с позоваване на изявлението на управляващия директор на фонда Кристалина Георгиева.

"Докато преразглеждаме прогнозите си в рамките на няколко седмици въз основа на това, което виждаме във входящите данни за значителен брой страни, дори може да се стигне до по-нататъшно намаляване", каза директорът на МВФ.

Според нея огнищата на коронавирус продължават да се наблюдават в различни страни и все още не се знае как ще се развива пандемията в бъдеще.

По-рано МВФ прогнозира 4,9% спад в световната икономика през 2020 г., съобщава “news.bg.”

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.