Концерти на открито, част от съпътстващата програма на Международния музикален фестивал "Варненско лято", привличат десетки почитатели на качествената музика.

Кулминацията е тази вечер от 20,30 ч. в двора на Археологическия музей, където ще се включат Бертранд Сервера - цигулка, Димитър Буров - цигулка, Михаел Гилeр – виола, Таня Лоренцо – сопран, Патриция Робайна – клавесин, Сантяго Симадевиля – бандонеон, Маргарита Калчева – контрабас, Божидар Бенев – цигулка, Ваня Николчева – виолончело, Надежда Енчева – обой и Марина Винокурова – цигулка. В програмата са произведения на Й. С. Бах и А. Пиацола.

Музикалното събитие е част от дейностите по реализацията на проект Cecult2018/Coop1/ Festivallinks, финансиран по програма „Творческа Европа“ 2014-2020. В петък проектът продължава в Комплекса за социални услуги за деца и младежи в ЦНСТ ж.к. „Владислав Варненчик“ от 16:30 и в ЦНСТ село Тополи от 17:30, с класическа музика и Михаел Гилeр – виола, съобщава "Live.Varna.bg".
.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.