Още в началото, когато светът се сблъска с новия вирус, който бързо се превърна в пандемия, лекарите бяха категорични – мийте си ръцете и не се пипайте по лицето. Това обаче за мнозина се оказва изключително трудно. И не заради друго, ами просто защото повечето докосвания са абсолютно несъзнателни. Защо обаче тези движения са толкова трудни за овладяване и защо постоянно ги правим? Отговорът е в езика на тялото.

Барабаненето с пръсти е едно много ярко съобщение за това. А понякога вместо с пръсти, хората потупват с крак или химикал, някои дори имат навика да го гризат. Истината е, че понякога, погълнати от ежедневието, забравяме за противоепидемичните мерки и се пипаме по лицето, а не бива. Затова, ако ви засърби някъде, отвлечете вниманието си с нещо приятно, например и ще забравите за сърбежа, съветват психолозите, или просто си мийте ръцете по-често.

Чрез него по ефективен начин показваме на другите как се чувстваме без да използваме думи. Например, неволно демонстрираме отегчение, когато разговорът със събеседника ни е скучен. Да докосваме лицето си е механизъм при стресови ситуации. Лицето е чувствително, както и пръстите и дланите ни. Така, установено е, че тялото ни се справя по-лесно с променящата се бързо среда около нас. Ако например сме нетърпеливи и не ни свърта на едно място, можем да извършваме много различни движения, обобщава "Днес+".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.