Моряк от екипажа на бълкера Jag Ajay, плаващ под индийски флаг, е изчезнал в български води след падане зад борда.

По време на инцидента корабът е бил на 95 мили източно от Варна. След искане на Морския спасителен координационен център във Варна и резолюция на началника на отбраната дежурният вертолет на Военноморските сили от авиобаза Чайка - Варна AS565MB е започнал операция по търсенето и спасяването му.

След 2 часа търсене в района той не е бил открит, а хеликоптерът е прекратил издирването, съобщиха от ВМС за медията ни. Морският спасителен координационен център на Турция продължава операцията по издирване.

Изчезналият мъж е бил готвач на кораба. За последно той е бил видян снощи около 22.00 часа, а тази сутрин в 07.30 ч. не е бил намерен, съобщава “Moreto.bg” .

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.