На днешния ден преди 52 години официално е открита една от емблематичните сгради на Варна - Морска гара. Строителството й започва през 1966 година и завършва две години по-късно. Гарата е определяна като уникално съоръжение за приемане на потока от пасажери.
Триетажният комплекс осигурява панорама към морето. В него са разположени ресторант, магазини и офиси, а в непосредствена близост до него се намира яхтената марина.
Районът около пасажерския терминала е обновен и предоставя рекреационна територия за пристигащите туристи по море, както и зона за отдих на жителите и гостите на Варна.
Морска гара - Варна разполага с 2 кейови места за акостиране на круизни кораби и малко яхтено пристанище, стопанисвано от пристанищния яхтклуб „Порт Варна“. “Moreto.net”припомня, че яхтеното пристанище е редовен домакин и организатор на множество наши и международни регати.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.