Международната рейтингова агенция Moody's е понижила кредитния рейтинг на Турция от В1 на B2 и е запазила негативната му перспектива, съобщи Асошиейтед прес, предаде БТА.

В съобщение на Moody's , разпространено късно в петък, се казва, че рейтингът е понижен заради потенциалната криза на платежния баланс, институционалните проблеми и ерозията на фискалните буфери в Турция.

"Турските резерви в чужда валута се развиват низходящо от години както на брутна, така и на нетна база, но в момента са на най-ниското си равнище от десетилетия като процент от брутния вътрешен продукт поради неуспешните опити на централната банка да подкрепи турската лира от началото на 2020 г.", заявява рейтинговата агенция.

Moody's обяснява решението за понижаване на рейтинга на Турция още с "повишените равнища на геополитически риск", включително отношенията със САЩ и Европейския съюз. Съюзниците в НАТО Турция и Гърция са в конфликт за природните ресурси в Източното Средиземноморие, като и двете страни изпратиха военни кораби и военновъздушни сили в региона, съобщи сайтът "Global.bg"

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.