Такси блъсна 17-годишна ученичка във Варна, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Инцидентът е станал около 17.00 часа в понеделник, на кръстовището на бул. "Княз Борис I" и ул. "Братя Миладинови" в близост до Търговската гимназия, където учи момичето.

Пострадалата ученичка е с леки наранявания, откарана е в болнично заведение за обстоен преглед.

Пробите за алкохол и наркотици на шофьора на таксиметровия автомобил са отрицателни.

Инцидентът е станал когато момичето е пресичало по пешеходна пътека.

Изясняват се причините, довели до тази катастрофа, допълват от полицията.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.