Най-големият празник на мюсюлманите Курбан Байрам започва днес с традиционната сутрешна молитва. Тази година обаче те са по-различни заради пандемията.

Хората се събират не в джамиите, а на открито. Във Варна мюсюлманите се събраха на стадион “Локомотив”, съобщи БТВ.

Коронавирусът обаче няма да попречи да се спази традицията - жертвено клане на овен или теле. След това се прави курбан, като 1/3 се дава на хора в нужда.

У нас около 700 000 души, самоопределили се като мюсюлмани, празнуват Курбан Байрам в продължение на четири дни, в които семействата се срещат и си вземат прошка, пише. „standartnews.com“.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.