С поглед напред към бъдещето на българското изпълнителско изкуство, днес в морската столица се открива Международният музикален фестивал „Варненско лято“. От 20:30 ч. на сцената на Летния театър ще излезе Симфоничният оркестър на Държавна опера - Варна под палката на маестро Найден Тодоров.

В програмата са Рапсодия "Вардар" от Панчо Владигеров, Симфония № 4 „Италианска” от Феликс Менделсон-Бартолди, и Концерт №1 на Рахманинов за пиано и оркестър. Солист в концерта ще бъде един от най-ярко заявилите своя талант млади български музиканти - Емануил Иванов, носител на първа награда от престижния клавирен конкурс „Бузони“ 2019 и „Млад музикант на годината“ 2019 на предаването „Алегро виваче“ на БНР.

Ще припомним, че тази година Международният музикален фестивал „Варненско лято“ направи големи промени в програмата си, за да успее да даде на вярната си публика възможност за жива среща с изкуството. Спектаклите му ще продължат чак до октомври.

Престижният музикален форум се организира от община Варна в партньорство с Министерството на културата и НУИ „Добри Христов“, ТМПЦ - Варна и със съдействието на Градската художествена галерия, Регионален исторически музей, Дворец на културата и спорта – Летен театър и ФКЦ.

Снимка: concorsobusoni.it

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.