Най-голямото социално предприятие у нас „Чудната градина“ от Добрич е носителят на тазгодишната награда „Достъп до добра храна“ в категорията “Младежко предприемачество”. Новината беше съобщена в страницата във фейсбук на първото социално предприятие в Добрич, в което работят младежи с интелектуални затруднения, съобщава Радио Варна.

Тя е връчена в рамките на седмата годишна конференция „Достъп до добра храна“ на фондация „Българска месна традиция“ и Граждански институт.

Наградите са учредени през 2014 година с цел да насърчат приноса за разширяването на достъпа до добра храна като обществено признание за инициативите и цялостната дейност на номинираните.

През миналата година също имаше наградени от Добрич. Това бе Walnuts Life & Food, семейния проект, с който шеф Димитър Димитров и шеф Вяра Торозова разширяват достъпа до добра храна за жителите на Добрич и техните гости.

Тази година Агенцията за социално подпомагане е носител на наградата “Достъп до добра храна ’2020” в категория “Държавна политика”. Наградата се връчва за програмата „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“, чрез която се осигуряват бюджетни средства в размер на 14,2 млн. лв., даващи възможност за осигуряване на достъп до топъл обяд за над 36 хил. нуждаещи се в 189 общини и райони на общини.

Видеото “Топъл обяд за душата” илюстрира ефектът от програмата, подкрепена по Оперативна програма “Храни” 2014-2020.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.