Варненският окръжен съд одобри споразумение, постигнато между Окръжна прокуратура - Варна и 18-годишния Марин Р., с което той се признава за виновен за използване на платежен инструмент без съгласието на титуляря.

Престъплението е извършено за периода от 19.11.2019 г. до 20.12.2019 г. в Девня. От незаключен автомобил Марин, в съучастие с непълнолетен, като съизвършител, който разбирал свойството и значението на извършено, отнели чужди движими вещи на обща стойност 85 лева.

Сред откраднатите вещи била и дебитна карта, която на четири пъти използвали за плащания на обща стойност 77,62 лева.

Марин е от Девня, с начално образование, не работи, осъждан. Варненският окръжен съд, след като се запозна с изготвеното споразумение, намери, че същото не противоречи на закона и морала и го одобри.

По този начин беше прекратено наказателното производство срещу 18-годишния младеж, който прие да изтърпи наказание за извършената кражба „пробация“ – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 10 месеца с периодичност 3 пъти седмично и „задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 10 месеца.

За използването на чуждата банкова карта наказанието на Марин Р. е „лишаване от свобода“ за срок от 6 месеца, което да бъде изтърпяно при общ режим. За престъпленията той прие да му бъде определено общо наказание – 6 месеца затвор.

Одобреното от съда споразумение има последиците на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване или протест.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.