На 10.10. т.г., в ЗО – Разделна, при извършена проверка от надзиратели на багаж за 31-годишен мъж – лишен от свобода, донесен от 21-годишна жена от Белослав, е установено, че в багажа са скрити 12 бр. пакетчета, съдържащи бяло прахообразно вещество.
Това съобщи ОД на МВР - Варна
Направената експертна справка установява, че веществото е хероин с тегло 9,83 гр. По случая е образувано досъдебно производство, материалите са докладвани на прокурор от Окръжна прокуратура – Варна.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.