Инцидентът е станал около 14:30 часа на 19 юни, петък. Мъжът, който е познат на полицията, е оказал съпротива на полицейските служители и е причинил леки телесни повреди на двама от тях.

По случая е образувано досъдебно производство, а материалите са докладвани на прокурор от Районната прокуратура във Варна. Извършителят е задържан за срок до 24 часа. В младия мъж е намерено пакетче с бяло кристално вещество, установено като производно на амфетамин.

Източник: Moreto.net.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.