Данъчната политика не трябва да се променя. Това заяви финансовият министър Владислав Горанов в Стара Загора. „Всеки опит за въвеждане на прогресивно подоходно облагане ще доведе само до едно – активните и образовани хора да плащат двойно или тройно по-високи данъци, което според мен е неправилно“, мотивира се финансист номер 1 у нас.

Горанов посочи, че икономиката в цял свят е засегната от пандемията и че в края на юли и началото на август ще могат да се дадат по-реални резултати за ефекта върху българската икономика.

„Голямото предизвикателство пред правителството по време на кризата с коронавируса бе каква да е първоначалната реакция и на кои мерки да дадем превес. Епидемиологичните мерки блокират икономика”, каза Горанов.

Взетите икономически мерки са дали резултат и хората са запазили работата си, смята финансовият министър.

Според “Tribune.bg”, Горанов е на мнение, че в следващите месеци правителството не трябва да се отклонява от приоритетите си и трябва да продължи инвестициите в образованието и инфраструктурата. Необходимо е и да се реши проблемът с квалифицираната работна ръка.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.