Четири паралелки на 1000 в страната са карантинирани от началото на учебната година, заразените са съответно 0,01 процентно учениците и 0,09 процента от учителите, без да се смятат 16-те учители в Габрово, които са първия клъстър в учебно заведение на заразата"

Това съобщи във Варна Красимир Вълчев - министър на образованието и науката. Той коментира, че присъственото обучение ще остане, а електронно ще се обучават само контактните на заразените паралелки и ученици:

Министър Вълчев присъства на официалната церемония по повод приключването на строителните дейности на ремонта на Варненската търговска гимназия „Г.С.Раковски”, а по-късно той ще се срещне и с ректорите на висшите учебни заведения в морската столица, съобщи БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.