Министърът на младежта и спорта (ММС) Красен Кралев е дал положителна проба за коронавирус след направен PCR-тест, съобщи пресцентърът на министерството.

Според информацията министърът е в добро здравословно състояние, има леки симптоми и не се нуждае от болнично наблюдение. Кралев ще бъде поставен под домашна карантина.

В съобщението се допълва, че той е в отпуск и не е имал скорошен личен контакт със служители на ММС или с членове на правителството, съобщи "Дневник".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.