Никога досега не съм виждал толкова обединени българите както по темата за Северна Македония. 84% от българския народ е за това България да не допуска кражбата на история и унижаване на достойнството, заяви вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов.

Според него компромисът с историята на българския народ е национално предателство. Този, който го приеме, неговата снимка трябва да бъде поставена до тази на Георги Димитров, който налагаше макодонизма с насилие в Пиринска Македония, каза той.

„Ние нямаме право да допуснем в ЕС една държава с нова идентичност на антибългарска основа“, каза Каракачанов по БНТ.

Той подчерта, че не България спира Република Северна Македония по пътя й за ЕС, а сама тя се спъва с нежеланието си да развива нормални отношения.

„Скопие не направи нищо, за да спре фалшификациите на историята и езика на омразата. Ние не сме представители на турско-татарско племе, както пишат в македонските учебниците им по история. Ние не сме окупатори, фашисти и убийци. Не можем да подкрепим една държава, която на базата на кражбата на българската история, създава нова идентичност с омраза към българския народ“, повтори още веднъж Каракачанов.

Според него анахронизмите от времето на Югославия и Тито трябва да бъдат премахнати. Такъв е случаят с един от националните празници, който честват край Вардара на 11 октомври. Става дума за „въстанието срещу българските окупатори“, което всъщност представлява убийството на двама полицаи в Прилеп от шепа комунисти. Самите полицаи са родом от Македония - единият е от прилепско, а другият от битолско. „Искаш българската подкрепа за ЕС, а продължаваш да празнуваш този ден“, заяви Каракачанов, който определи това като двуличие.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.